Czechy Niemcy Słowacja

PUBLIKACJE O WODZIE
Bogdan Montana: „Dlaczego tylko Odwrócona Osmoza”

Spis treści Rozdział: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6
Skuteczne domowe metody oczyszczania wody pitnej

6.1. Dlaczego filtry osmotyczne są jedynym skutecznym sposobem oczyszczania wody pitnej?

Tragedią współczesnych czasów jest występowanie w wodzie pitnej ogromnej ilości chorobotwórczych związków chemicznych, które są odpowiedzialne za ciągły wzrost ilości chorób cywilizacyjnych. Niestety, żadna z tradycyjnych metod oczyszczania wody nie jest w stanie usunąć z niej chemii. Jedynie superdokładne membrany, stanowiące główną część nowoczesnych urządzeń osmotycznych, potrafią oczyścić ją skutecznie.

Membrana osmotyczna do użytku domowego ma pory o wielkości około 0,0002 mikrometra (pory dwa razy większe od tych występujących w naturze), które pozwalają na przejście cząsteczek wody oraz małych pierwiastków mineralnych - wapnia, magnezu, sodu i potasu.

Rys. DDT to najgroźniejszy pestycyd, jaki dotąd wyprodukowano, i mimo zakazu jego stosowania nadal znajduje się w wodach pitnych i mineralnych. DDT oraz inne pestycydy nie mają szans przedostania się przez pory membrany osmotycznej.

Dużo dokładniejsze membrany stosuje się w wytwórniach farmaceutycznych lub w szpitalach. Cząsteczka wody zbudowana z dwóch atomów wodoru oraz jednego atomu tlenu jest jedną z mniejszych cząsteczek, jakie znamy. Niemal wszystkie związki rozpuszczające się w wodzie są większe od cząsteczki wody, dlatego mają mniejsze szanse na przedostanie się przez pory membrany osmotycznej. Dla przykładu, pestycydy - stanowiące grupę związków organicznych wytwarzanych syntetycznie - są większe od cząsteczki wody nawet kilkadziesiąt razy.

Proces oczyszczania wody przez membranę osmotyczną jest bardzo powolny, ale za to dokładny. Dla przykładu, membrana o powierzchni 5 m2 przepuszcza czystą wodę z prędkością kropla po kropli. Na szklankę czystej wody musielibyśmy więc czekać 10 minut, co daje 1,5 litra na godzinę (dla porównania filtry węglowe nakręcane na kran przepuszczają w ciągu godziny od 500 do 1000 litrów wody). Ale nie musimy czekać na czystą wodę, wszystkie domowe urządzenia osmotyczne są bowiem wyposażone w odpowiedni zbiornik o pojemności 8 litrów, który najczęściej jest pełny (po każdym pobraniu wody ze zbiornika, urządzenie włącza się i powoli go dopełnia).

Trwałe, poliamidowe membrany osmotyczne odkryto w 1952 r. Na początku technologia osmozy odwróconej była bardzo droga, dlatego stosowano ją tylko w bogatych sektorach przemysłu. Szybko znalazły zastosowanie na statkach dalekomorskich, gdzie na wodę pitną przerabiają wodę z mórz i oceanów. Wcześniej statki te musiały zabierać w każdy rejs odpowiedni zapas wody do konsumpcji.

W roku 1965 zaczęto w USA produkować urządzenia osmotyczne na użytek domowy. Opatentowano bowiem nowy sposób na konfekcjonowanie membran (zwijanie spiralne), co pozwoliło na ich odpowiednią miniaturyzację, a cena urządzeń była już bardziej dostępna dla przeciętnego odbiorcy. Domowe urządzenia osmotyczne od wielu lat są popularne w krajach zachodnich. Popyt na nie wzrasta szybko, również w Polsce.

O powodzeniu domowych urządzeń osmotycznych w największym stopniu decyduje ich sprawne serwisowanie. Dlatego, decydując się na ich zakup, należy upewnić się, czy firma oferująca ich sprzedaż daje odpowiednią gwarancję oraz zapewnia sprawny i pewny serwis.

Domowe urządzenia osmotyczne są obecnie jedynym i jednocześnie najbardziej popularnym rozwiązaniem na zapewnienie czystej i zdrowej wody do picia

Książki o szkodliwości związków chemicznych w wodach pitnych i mineralnych oraz nowoczesnych metodach oczyszczania takich wód

Spis treści Rozdział: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10