Czechy Niemcy Słowacja

PUBLIKACJE O WODZIE
Bogdan Montana: „Dlaczego tylko Odwrócona Osmoza”

Spis treści Rozdział: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

STOWARZYSZENIE „CZYSTA WODA”

Stowarzyszenie "Czysta Woda" powstało we Wrocławiu 4 maja 2004 r. i skupia właścicieli firm zajmujących się sprzedażą oraz serwisowaniem nowoczesnych urządzeń osmotycznych do oczyszczania wody pitnej z wodociągów i ze studni. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia kładą szczególny nacisk nas rzetelną informację swoich klientów oraz fachową obsługę instalowanych urządzeń z gwarancją stałego serwisu.

Do głównych zadań Stowarzyszenia "Czysta Woda" należą:

Więcej informacji na temat Stowarzyszenia "Czysta Woda" można znaleźć na stronach internetowych www.stow-czystawoda.com.pl

Spis treści Rozdział: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10