Czechy Niemcy Słowacja

PUBLIKACJE O WODZIE

Spis treści 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Wstęp

Wraz z transformacją ustrojową w Polsce nastąpiło wiele pozytywnych zmian w naszym życiu - otworzyły się granice, szybciej zaczęło przybywać nam dóbr materialnych, poprawiła się stopa życiowa większości społeczeństwa itd. Jednocześnie z demokracją zaistniała wolność słowa - dziś można mówić otwarcie o sprawach, które wcześniej były okryte tajemnicą. Jedną z takich spraw jest kwestia jakości wody pitnej w Polsce. Obecnie, gdy poznajemy całą prawdę o jakości tych wód, odkrywamy, że jesteśmy nimi systematycznie podtruwani. Katastrofalny jest stan czystości zarówno wód powierzchniowych i gruntowych, jak i wód pitnych, których są one podstawowym źródłem. Od kilkunastu lat praktycznie nie ma w Polsce wód powierzchniowych I klasy czystości, które jako jedyne dopuszczone są do przetwarzania na wodę pitną. Połowa polskiego społeczeństwa korzysta jeszcze z wód studziennych, z których ponad 80% nie jest zdatne do picia. To właśnie woda, która jest najważniejszym składnikiem w naszym odżywianiu, jest przyczyną chorób alergicznych, nowotworowych i wielu innych, oraz wysokiej umieralności Polaków.
Długość życia ludzi w Polsce jest obecnie średnio 7,5 roku krótsza niż ludzi żyjących na Zachodzie Europy. W roku 1996 ogłoszono w naszym kraju epidemię raka, której nie odwołano do dnia dzisiejszego - ilość umierających na raka jest w Polsce większa niż ilość rannych w wypadkach samochodowych. Wśród chorób rakowych przeważają choroby powodowane związkami rakotwórczymi wypijanymi z wodą kranową i studzienną.
Szybko narastające zanieczyszczenie środowiska naturalnego stawia przed nami zadania zatrzymania lub przynajmniej zahamowania tego niepokojącego procesu. Dostępne człowiekowi zasoby wody pitnej zmniejszają się w zastraszającym tempie i od dawna odczuwamy ich brak. Do wody dostają się i kumulują w niej coraz większe ilości związków chemicznych, których nie da się usunąć z niej żadną z tradycyjnych metod oczyszczania. Opracowanie skutecznych oraz wydajnych metod ich usuwania stało się jednym z najważniejszych zadań współczesnych naukowców i technologów. Przez wiele lat poszukiwano prostych, szybkich, tanich oraz skutecznych metod oczyszczania wody ze związków chemicznych i poszukiwania te przyniosły w końcu pozytywne efekty. Jedyną skuteczną metodą okazała się osmoza odwrócona, metoda, która podpatruje podobny proces (osmoza naturalna), znany nam z biologii - z życia ludzi, zwierząt i roślin.
Pierwsze domowe urządzenia działające na zasadzie osmozy odwróconej pojawiły się na Zachodzie już w 1965 r., a do Polski zaczęto je sprowadzać dopiero na początku lat 90. Nikogo nie dziwi, że urządzenia te zdobywają w Polsce w szybkim tempie coraz więcej zwolenników. Ceny tych urządzeń systematycznie maleją, bowiem wraz z ciągłym zagęszczaniem sieci serwisowej maleją koszty ich obsługi. To tylko kwestia czasu i niedługo każda rodzina w Polsce dowie się o konieczności posiadania domowej, osmotycznej stacji oczyszczania wody. Urządzenia te staną się równie nieodzownym sprzętem w domu jakim jest pralka, lodówka czy telewizor. W tych krajach zachodnich, w których brakuje czystej i bezpiecznej wody pitnej już dawno konieczność taką zrozumiano. Również w Polsce konsumenci wody pitnej oraz czynniki odpowiedzialne za jej jakość muszą zrozumieć, że problemu z wodą nie da się rozwiązać w inny sposób.
Niniejsza książka kierowana jest do Czytelników, którzy chcą dowiedzieć się wszystkiego na temat wody i poznać sposób, w jaki można dzisiaj zrobić ze ścieków czystą, smaczną, zdrową i bezpieczną wodę do picia. Jest to także podstawowy podręcznik dla wszystkich sprzedawców filtrów do wody, a zwłaszcza dla sprzedawców nowoczesnych urządzeń osmotycznych. Książkę tę kierujemy również do wszystkich tych P.T. Klientów, którzy nie są jeszcze przekonani do konieczności ochrony swojego zdrowia i życia poprzez picie tylko czystej, zdrowej i bezpiecznej wody.

Z życzeniami zdrowia
AUTOR

Spis treści 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17