Animacje

Działanie membrany osmotycznej

Niniejsza animacja pokazuje w jaki sposób następuje oczyszczanie wody na membranie.

Fazy działania urządzenia osmotycznego

Powyższa animacja ilustruje ruch wody w poszczególnych elementach urządzenia w momencie opróżnienia oraz napełniania zbiornika. Proszę zwrócić uwagę na zawór dwudrogowy (shout-off) oraz zawór zwrotny, które zmykają się natychmiast, gdy zbiornik napełni się. W ten sposób urządzenie zostaje odłączone od sieci wodociągowej i przestaje pracować (zawór dwudrogowy), a czysta woda w zbiorniku zostaje zabezpieczona przed ucieczką do ścieku (zawór zwrotny).