Cele Stowarzyszenia

Cele Stowarzyszenia „CZYSTA WODA”

  1. Wspólne propagowanie i upowszechnianie wiedzy o pożytecznych skutkach spożywania czystej wody.
  2. Popularyzacja czystej wody jako skutecznego środka przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym mieszkańców naszego kraju.
  3. Ujawnianie zagrożeń zdrowotnych wynikających z konsumpcji wody wodociągowej.
  4. Popularyzacja zachowań i postaw proekologicznych.
  5. Zrzeszanie właścicieli firm z branży urządzeń osmotycznych, którzy swoją sprzedaż i serwis prowadzą w sposób profesjonalny, nienaganny, uwzględniający dobro klienta.
  6. Wspólna ochrona przed nieuczciwą konkurencją.
  7. Kształtowanie opinii i ocen na temat jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych.
  8. Popularyzacja konieczności posiadania czystej wody w placówkach oświatowych ( żłobki, przedszkola, świetlice szkolne, świetlice środowiskowe itp. ) i innych instytucjach żywieniowych.