Reprezentowanie stowarzyszenia

Reprezentowanie Stowarzyszenia „CZYSTA WODA”

Stowarzyszenie „CZYSTA WODA” jest reprezentowane przez osobę Przewodniczącego oraz jednego Zastępcę. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo w swym regionie działania reprezentować Stowarzyszenie oraz realizować jego cele ujęte w Regulaminie Stowarzyszenia.

Przewodniczący Stowarzyszenia

Bogdan MONTANA
Hydropure Polska Sp. z o.o.Wrocław
tel. 71/345-28-60
602/373-743

Z-ca Przewodniczącego

Andrzej BARZYCKI
AQUA-ŚLĄSK, Żory
tel. 32/435-37-65
32/252-38-92
tel.kom. 601/521-002