Warunki członkostwa

Warunki członkostwa w Stowarzyszeniu „CZYSTA WODA”

  1. Rzetelna informacja swoich klientów o:
    • zagrożeniach płynących ze spożywania wody o złej jakości
    • metodach filtracji wody
    • skuteczności oczyszczania wody metodą osmozy odwróconej.
  2. Informowanie klientów o prawie odstąpienia od kupna w ciągu 10 dni od daty zamówienia.
  3. Oferowanie urządzeń osmotycznych o wysokiej jakości poparte minimum 3 letnią gwarancją.